Branscherfarenhet sedan 1976.

DISAB Håltagnings AB hjälper Byggföretag, Elföretag, Rörföretag och ventilationsföretag med Betonghåltagning i Stockholmsområdet.

Håltagning Stockholm

Vi är ett av Sveriges äldsta Håltagningsföretag och har sedan starten 1976 utfört alla typer av arbeten inom Håltagning, Vägg, Golvsågning, Vajersågning och Borrning.

DISAB var en av initiativtagarna till startandet av branschorganisationen Håltagningsentreprenörerna, HiB samt är aktiva medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening.

DISAB är medlemmar inom