DISAB är ett av branschens äldsta företag med över 35 års erfarenhet av Betonghåltagning och kringliggande arbeten. Företaget grundades 1976 av Gunnar Landborg och drivs idag vidare av Jonas Green. Många av våra anställda har varit med i över 20 år.

DISAB HÅLTAGNINGS

DISAB Håltagnings AB hjälper idag byggherrar, företag och industrin över hela Stor-Stockholm med utgångspunkt från Södertälje. En av våra större samarbetspartners är bl.a. Scania.

DISAB var en initiativtagarna vid startandet av branschorganisationen Håltagningsentreprentörerna, HiB på 80-talet. Företaget är med i Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening. Vi följer kollektivavtal och erforderliga försäkringar.